BanekartAdresse til Sletta

Adressen til Sletta på Nykirke er Kopstadveien 25, 3180 Nykirke.

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter i direkte anknytning til banene hvor turneringen gjennomføres. Parkeringen koster bare 50 kr for hele dagen

Kommentarer